KIMAworld

Текст шууд үзэх

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
Сайт дотроос шууд хайх


kimaworld kimaworld kimaworld kimaworld kimaworld

 • Informations
 • Мэргэжлийн орчуулга/Автомашины үйлчилгээ
 • Эмнэлгийн сургалт, туршлага судлах, семинар
 • Эрүүл мэнд+Аялалын хөтөлбөр
 • Event
 • Хамтран ажиллах аж ахуйн нэгж олох
 • Худалдан авагч ажилд авах
 • Автомашины үйлчилгээ
 • Эмнэлгүүдийн танилцуулга

  Хуучин

  • Bone densitometry (Used)
  • Sonography Instrument ( 2013. …
  • Sample Sonography Instrument (…
  • Sample Sonography Instrument (…
  • Sample Sonography Instrument (…
  • Sample Sonography Instrument (…
  • Sample Sonography Instrument (…
  • ACCUVIX V10
  • ACCUVIX XQ - Sonograph
  • SA-9900 PRIME - Sonograph


  COMPANY

  • Phone
  • G-Mobile
  • Mobile
  • 082-010-4198-7379
  • E-mail
  • ceo@kimaworld.net

  NOTICE


  Дээш